Đăng ký nhãn hiệu


Chúng tôi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam với các dịch vụ sau:

Chi tiết phí / nhãn
Bao gồm phí nộp nhà nước
Tư vấn bằng email và điện thoại
10 năm
Thời gian bảo hộ
Đăng ký nhiều nhóm sản phẩm
1
Số nhóm bao gồm
1.000.000 VND
Đăng ký thêm nhóm
Không
Phí cấp bằng

1.800.000 VND
Bao gồm phí nộp cho nhà nước
giấy đăng ký nhãn hiệu

Vui lòng điền đầy đủ thông tin
Cá nhân/Doanh nghiệp:
Điện thoại:
Email:
Địa chỉ:
Chọn kiểu nhãn:

Nhãn
Chữ
Nhãn + Chữ
Bạn muốn sử dụng dịch vụ tra cứu nhanh không?

Có (phí cộng thêm 1.000.000 VND)
Không (rủi ro xâm phạm bản quyền)
Mô tả sản phẩm, dịch vụ muốn đăng kýBạn muốn đăng ký quốc tế không?


KhôngHỗ trợ
Toàn quốc
Lê Tuấn Anh (Mr.)
0936 686 696
letuananhf@gmail.com