Đăng ký kiểu dáng


Chúng tôi tiến hành đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam với các dịch vụ sau:

Chi tiết phí / kiểu dáng công nghiệp
Bao gồm phí nộp nhà nước
Tư vấn bằng email và điện thoại
15 năm
Thời gian bảo hộ từ ngày nộp đơn
Tra cứu nhanh
Không
Phí cấp bằng

5.000.000 VND
Bao gồm phí nộp cho nhà nước
giấy đăng ký nhãn hiệu

Vui lòng điền đầy đủ thông tin
Cá nhân/Doanh nghiệp:
Điện thoại:
Email:
Địa chỉ:
Liệt kê chụp 7 hình kiểu dáng công nghiệp bảo hộ:
Hình 1 (chụp từ trên xuống):
Hình 2 (chụp từ dưới lên):
Hình 3 (chụp bên phải):
Hình 4 (chụp bên trái):
Hình 5 (chụp mặt trước):
Hình 6 (chụp mặt sau):
Hình 7 (chụp tổng thể):
Ghi chú:Hỗ trợ
Toàn quốc
Lê Tuấn Anh (Mr.)
0936 686 696
letuananhf@gmail.com